Integritetpolicy

Integritetpolicy

§ 1 SAMTYCKE TILL INSAMLING AV UPPGIFTER
När du kontaktar oss samt beställer från oss samtycker du till att vi behandlar uppgifter såsom företag, för- och efternamn, e-postadress, adress och telefonnummer i vårt affärssystem.

§ 2 UPPGIFTER I AFFÄRSRELATION
Vi samlar in och lagrar uppgifter om de företag och de kontaktpersoner som vi har en affärsmässig relation till. Syftet är att vi på ett enkelt och korrekt sätt ska kunna upprätthålla vår gemensamma affärsrelation. Vi lagrar inte uppgifterna längre än nödvändigt.

Våra affärspartners och leverantörer: som betal- och fraktbolag behandlar också din personliga information från vår webbplats när du genomför köp hos oss. Dessa ansvarar själva för sin behandling av uppgifter.

§ 3 UPPGIFTER I MARKNADSFÖRINGSSYFTE
I marknadsföringssyfte för vi register över potentiella kunder för att kunna nå ut till fler med våra produkter och tjänster.
Vi säljer eller delar iinte dina uppgifter vidare.
Vi lagrar inte uppgifterna längre än nödvändigt.

§ 4 DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
Enligt GDPR har varje enskild person rättigheter:
• Rätt till tillgång till personuppgifter samt information om hur vi behandlar dina personuppgifter
• Rätt till rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
• Rätt till radering av uppgifter under särskilda förhållanden, exempelvis när det inte finns något skäl eller rättslig grund för behandlingen.
• Rätt till begränsning av behandling om du anser att vi behandlar dina uppgifter felaktigt.
• Rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina uppgifter.

Kontakta oss gärna angående frågor kring vår integritetspolicy och hur du kan ta till vara på dina rättigheter.

mail: info@happyfluffycloud.se